flickr linkedin
Kipa employee
Kipa
Kipa employee
Kipa

Kurumsal

Kurumsal

Gizlilik ve Çerez Politikası

Kişisel Verilerin Korunması

Değerli Müşterilerimiz,

Kipa olarak  siz değerli müşterilerimizin veri güvenliğini göz önünde bulundurarak, kısa bir süre evvel yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu[1] (“KVKK”) hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK uyarınca, Kipa’nın siz değerli müşterilerine sunduğu ürün veya hizmetlere dair avantajlarından faydalanabilmek amacıyla, kişisel verilerinizin tarafımızla paylaşması halinde, Kipa, Veri Sorumlusu sıfatıyla,  bu kişisel bilgileri Kanun’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz, perakendecilik faaliyetimiz başta olmak üzere, şirketimizin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetleri kapsamında; Kipa’dan ürün veya hizmet alırken tarafınıza sorulan sorulara verdiğiniz cevaplar, beyan ettiğiniz bilgiler, talep ettiğiniz işlemler, erişim ve trafik bilgileri, GPS verileri yahut veri sorumlularımızın gözlem yoluyla tespit ettiği verilerden oluşmakta olup bu bilgilerin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, SPK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

SPK ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimizdir.

Kipa, mağazalar, internet gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, Kanun’un ilgili maddelerinin yürürlük tarihi olan 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları, Kanun’un Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

KİPA TİCARET A.Ş

 

 

[1] 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Gizlilik ve Çerez Politikası

Kipa, sizin (kullanıcıların)gizliliğinizi korumaya ve saygı göstermeye bağlıdır.

Şartlar ve Koşullar ile birlikte www.kipa.com.tr/kurumsal Gizlilik ve Çerez Politikası, sizin hakkınızda tuttuğumuz her türlü kişisel bilgi üzerindeki haklarınızın yanı sıra sizin hakkınızda topladığımız bilgiyi nasıl kullanabileceğimizi açıklar. Lütfen kişisel verilerinizle ilgili uygulamalarımızı ve görüşlerimizi ve bunlara nasıl davranacağımızı anlamak için bu Politikayı ve Şartlar ve Koşulları dikkatlice okuyunuz.

www.kipa.com.tr/kurumsal (“Web Sitesi”) adresine erişerek bunları anladığınızı ve kabul ettiğinizi teyit etmektesiniz.

Sizin hakkınızda topladığımız bilgi

Hakkınızda, aşağıda belirtildiği gibi ancak,bunlarla sınırlı olmamak üzere şu bilgileri toplayabilir ve işleyebiliriz:

 • Bize verdiğiniz bilgiler: Bize Web Sitemizde bulunan formları doldurarak veya telefon, e-mail veya başka bir şekilde iletişime geçerek bilgi verebilirsiniz. Bize verdiğiniz bilgiler adınızı, adresinizi,e-posta adresinizi ve telefon numaranızı, kişisel tanımınızı ve fotoğrafınızı içerebilir.
 • Sizin hakkınızda topladığımız bilgiler: Websitemize yaptığınız her bir ziyaretleriniz için, otomatik olarak ziyaretiniz hakkında teknik bilgi ve bilgi toplayabiliriz.
 • Diğer kaynaklardan aldığımız bilgiler: İşlettiğimiz diğer web sitelerinden veya sağladığımız hizmetlerden herhangi birini kullanırsanız, sizin hakkınızda bilgi alabiliriz. Aynı zamanda, üçüncü taraflarla da yakın olarak çalışıyoruz ve sizin hakkınızda onlardan da bilgi alabiliriz.

Umuma açık diğer kaynaklardan sizin hakkınızda aldığımız bilgileri tamamlayabiliriz. Bu, size uygun teklifler ve bilgiler gönderebilmemiz amacıyla hakkınızda tuttuğumuz bilgilerin doğruluğunu değerlendirme imkanı sağlar.

Bilgilerinizin kullanılması

Kişisel bilgilerinizi toplamamız, neye ihtiyacınız olduğunu anlamamıza ve size verdiğimiz hizmetleri iyileştirmemize yardımcı olur. Hakkınızdaki bilgileri aşağıda belirtildiği gibi ancak,bunlarla sınırlı olmamak üzere şu amaçlarla kullanabiliriz:

 • İçeriğin siz ve bilgisayarınız için en etkili biçimde sunulmasını sağlamak da dahil olmak üzere, web sitemizi yönetmek ve iyileştirmek;
 • Web sitemizi yönetmek ve sorun giderme, veri analizi, test etme, araştırma, istatistik ve anket amaçları dahil olmak üzere iç işlemler yapmak;
 • Verdiğimiz hizmetleri size özel kişiselleştirmek;
 • Web sitesi ve hizmetlerimiz hakkındaki önemli değişiklikleri size bildirmek;
 • Promosyonları, rekabeti, müşteri araştırmalarını ve anketleri yönetmek ve arzu ettiğiniz takdirde hizmetimizin etkileşimli özelliklerine katılmanıza imkan tanımak;
 • Sitemizi emniyetli ve güvenli tutma çabalarımızı iyileştirmek.

Bizden kişisel verilerinizi pazarlama aktiviteleri için kullanmamamızı isteme hakkına sahipsiniz.

Bilgilerinizi depolama ve açıklama

Sizden topladığımız veriler Türkiye ve/veya Avrupa Ekonomik Bölgesi dışındaki bir yere aktarılabilir ve depolanabilir. Kişisel verilerinizi göndererek bu aktarmayı, depolamayı veya işlemeyi kabul etmektesiniz. Verilerinizin güvenli bir şekilde işlem görmesini  sağlamak için bu Gizlilik ve Çerez Politilası çerçevesinde uygun olan gerekli tüm tedbirleri alacağız.

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde bilgilerinizi asla ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz dışında herhangi birisine açıklamayacağız:

 

 • İzninizi almış olmamız halinde;
 • Eğer herhangi bir yasal yükümlülük gereğince veya Şartlarımızı ve Koşullarımızı [www.kipa.com.tr/kurumsal] uygulamak amacıyla, kişisel verilerinizi açıklamak ya da paylaşmak zorunluluğu altında olmamız durumunda;
 • Web sitemizin iyileştirilmesine veya optimizasyonuna yardımcı olan analiz ve arama motoru sağlayıcıları için kullanma durumunda;
 • Bize bir hizmet sağlayan diğer şirketlere (örneğin size ve diğer kişilere ilgili reklamları seçmek ve sunmak için veri isteyen reklam ortaklarımız ve networkler) veya şirketimizin herhangi bir halefi ile paylaşma durumunda.

Diğer web siteleri

Web sitesi, kontrolümüz haricinde ve bu Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamı dışında olan diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bu siteleri işletenler, sizden kendileri tarafından kullanılacak olan bilgileri kendi politikalarına uygun olarak toplayabilirler ve politikaları bizim politikalarımızdan farklı olabilir.

Çerezler

Web Sitemiz, sizi diğer Web Sitesi kullanıcılarından ayırt etmek için çerezler kullanır. Bu, Web Sitemize giriş yaptığınızda sizin için iyi bir deneyim sunmamıza yardımcı olur ve aynı zamanda Web Sitemizi iyileştirmemize imkan sağlar.

Yeni kurallara uygun olarak, Web Sitesinde kullandığımız farklı türdeki çerezleri veya Web Sitemiz yoluyla üçüncü taraflarca da kullanılabilen çerezleri sınıflandıran bir sistem kullanıyoruz. Sınıflandırma, İngiltere Ticaret Odası tarafından geliştirilmiştir ve hangi çerezleri kullandığımız, neden kullandığımız ve cihazınızda bu çerezleri bulundurmamaya karar verirseniz hangi fonksiyonları kaybedeceğiniz hakkında daha fazla açıklama yapmaktadır.

Bir çerez nedir?

Bir çerez, şayet siz kabul ederseniz, tarayıcınız veya bilgisayarınız üzerinde depoladığımız sayılar ve rakamlardan oluşan küçük bir dosyadır. Çerezler bilgisayarınızın sabit diskine aktarılan bilgiler içerir.

Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi şu web sitelerinden bulabilirsiniz: www.allaboutcookies.org ve www.youronlinechoices.eu.

Websitemizde Kullanılan Çerezler

Web Sitemizde aşağıdaki çerezleri kullanıyoruz:

 • Kesinlikle gerekli çerezler: Bu çerezler sizin özellikle istemiş olduğunuz hizmetleri aktif hale getirir. Bu türden kesinlikle zorunlu çerezler için onay vermeniz gerekli değildir. Bu çerezler, Web Sitesinde gezinebilmenize ve Web Sitesinin güvenli bölgelerine erişebilmek gibi özelliklerini kullanabilmenize imkan tanımak için gereklidir. Bu çerezler olmaksızın, alışveriş sepetleri veya e-fatura gibi istediğiniz hizmetler sağlanamaz.
 • Performans çerezleri: Bu çerezler ziyaret edilen sayfalarda anonim bilgiler toplarlar. Web Sitesini kullanarak, bu türde çerezleri cihazınıza yerleştirmemizi kabul etmektesiniz. Bu çerezler, ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi toplarlar. Örneğin ziyaretçilerin hangi sayfaya en çok gittiği ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıkları gibi. Bu çerezler bir ziyaretçiyi tanımlayacı bilgiler toplamazlar. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler kümelenmiştir ve bundan dolayı anonimdir. Bu bilgiler sadece Web Sitesinin çalışmasını iyileştirmek için kullanılır.

Çerezleri yönetmek için tarayıcı ayarlarını kullanmak

Tarayıcınızda bulunan ve çerezlerin tümünü veya bazılarını reddetmenize imkan tanıyan ayarı etkinleştirerek çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak, eğer tarayıcı ayarlarınızı tüm çerezleri engellemek için kullanırsanız (temel çerezler de dahil), Web Sitemizin tümüne veya bir kısmına erişemeyebilirsiniz.

Politikamızda değişiklikler

Bu Gizlilik ve Çerezler Politikası, Kasım 2014 tarihi itibarıyla tüm önceki versiyonların yerine geçer.

Politikayı herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutarız ve gelecekte yapabileceğimiz her türlü değişiklik bu sayfada yayınlanacaktır ve gereken hallerde size e-posta olarak bildirilecektir. Lütfen Gizlilik ve Çerezler Politikamızdaki tüm güncellemeleri ve değişiklikleri görmek için sıklıkla bu sayfayı kontrol ediniz.

İletişim:

Eğer bir sorunuz olursa, lütfen şu adresten bizimle irtibat kurunuz:  bizeulasin@kipa.com.tr

Son güncelleme: 26 Aralık 2014